Phum


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

Phum

In Cambodia, a political subdivision equivalent to a village.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Maung Tu Oo, who knotted his long hair onto the top of his head, was just 17 when he went to work as a mahout for a logging company in Thong Pha Phum.
Phum Snay is located approximately 80km to the north-west of Angkor (Figure 1).
Mae Tomi, a ddaeth i'r brig yng nghystadleuaeth Cigydd Ifanc Cymru 2012 fis Rhagfyr diwethaf, yn edrych ymlaen at yr her o wynebu'r gorau ym Mhrydain yn y gystadleuaeth a fydd yn para tair awr a hanner, gyda phum elfen, ac mae'n eithriadol o falch o fod wedi ennill Dysgwr VQ y Flwyddyn, a gefnogir gan yr UE.
Un rhedynen brin sy'n tyfu ar y gors ydi'r rhedynen gyfrdwy (Osmunda regalis; royal fern) ac mae tua phum gwahanol blanhigyn yma.
I then moved to work with Dougald O'Reilly at the severely looted Iron Age site of Phum Snay.
Mae'r cyflwynydd Rhys Meirion yn teithio i bentre' bach Penbontrhydybeddau ger Aberystwyth, i gwrdd a phum cenhedlaeth o ferched sydd rhwng 93 oed a mis oed.
Ddegawd ers diwedd y rhyfel a phum mlynedd ers ei sefydlu, does dim son am ddod i ganlyniad na chyhoeddi'r adroddiad.
Bwriad y gystadleuaeth yw cefnogi syniadau busnes gan gwmniau sydd un ai ar fin cychwyn neu sydd wedi bod mewn bodolaeth am lai na phum mlynedd.
The recent construction of a road in Northwestern Cambodia led to the discovery of an Iron Age cemetery at Phum Snay, Banteay Meanchey Province.
Am lai na phum punt, cewch lobscows blasus, pwdin a phaned o de, a siawns i ennill gwobr raffl.
Wnes i chwaith ddim para mwy na phum munud gyda'r ffilm Pianissimo Ddydd San Steffan.
Bydd pob un o'r cystadleuwyr yn perfformio o flaen panel o feirniaid a fydd yn rhoi marc rhwng un a phum seren iddynt am eu hymdrechion.