Osiedla

Osiedla

In Poland, a political subdivision roughly equivalent to an urban neighborhood.
References in periodicals archive ?
Zadanie 2: Przelaczenie przewodEw tlocznych 2 x Dz 160 z osiedla Derby 1-4 do kanalizacji w ul.