Okres


Also found in: Wikipedia.

Okres

In the Czech Republic and Slovakia, a political subdivision roughly equivalent to a county.
References in periodicals archive ?
Wczesny i srodkowy okres neolitu na Kujawach, 5400-3650p.
Wladcy ameryka skiej sceny operowej: Jan i Edward Reszke: (zloty okres lat 1891-1903).
Contractor address : Sedlec 40, okres Praha-vE'chod,
Wladcy amerykanskiej sceny operowej: Jan i Edward Reszke: (zloty okres lat 1891-1903).
251 01 RE[degrees]cany u Prahy, okres Praha-vE'chod,
w wniesienia wadium obejmujace caly okres zwiazania oferta w wysokosci
Deposits and Guarantees required: Zamawiajacy zada od WykonawcEw wniesienia wadium obejmujace caly okres zwiazania oferta w wysokosci