References in periodicals archive ?
Lifft Slings is believed to be the only baby sling scientifically proven to improve posture whilst carrying a baby.
Ger fy mrawd efo'r gyrrwr roddodd lifft i ni o Batagonia i Chile.
Irywun sy'n teimlo'n glawstroffobig mewn lifft, mae meddwl am fod yn gaeth dan ddaear yn hunllef i mi.
Pan fydda i'n rhoi lifft i nith neu nai yn y fan, Radio Cymru sy mlaen gen i, ond maen nhw'n troi eu trwynau a gofyn am CD neu Radio 1.
Roedd si y byddai Gareth Llwyd Dafydd o Bantneuadd, Y Parc, yn fodlon ein gyrru lawr, felly cawsom lifft yn y tywyllwch i berfeddion Penllyn.