Laani


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

Laani

In Finland, a political subdivision equivalent to a province.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
aasta jaanuaris vottis Peter von Ukskulli nobu Wolmar von Ukskull Otepaa kihelkonnas (kerspel to Odempe) asunud panditud laani taies ulatuses ule (LGU 517), kuid juba juulis vormistati Wolmari ja Peteri hoitud laanid millegiparast umber uhisvaldusena.
The social schism is worthy of note: laani denoting fashion and wealth to whites; but also white, male authority to speakers of colour.
Viiburi linnaarheoloogiline aines asetub oma ajaloolisesse konteksti varasemast mitmekulgsemalt, sest nuudseks on ilmunud soomlaste poolt koostatud Viiburi laani viieosalise ajalookogumiku esimesed kaks osa.