Kommune


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Encyclopedia.

Kommune

In Denmark, a political subdivision equivalent to a municipality.
References in periodicals archive ?
The organization is bound by strict data protection regulations, which requires Fredrikstad Kommune to secure LAN-based network access for these key users and ensure data integrity is not compromised.
We use Systems Management Server to install computers and deploy software," said Olav Sunde, Data Center Team Leader at Bergen Kommune.
materialer til brug for gennemfrelse af en ordentlig og smmelig bisttelse eller begravelse af afdde borgere i Odense Kommune, hvor den afdde ikke efterlader sig prrende, der kan eller vil ptage sig at forest bisttelsen eller begravelsen.
Full browser ?