Homer

(redirected from Homerus)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Homerus: IKEA, Homeros, Vergilius

Homer

A volunteer or employee of a non-profit organization who works primarily from home. The term is primarily used in the context of small Christian churches or ministries. See also: Telecommuting.
References in periodicals archive ?
Over the past three years, Scott has been crew in many wins including the Homerus Blind Sailing Event and the NSW 2.
Hephaistos laat die groot krag van Okeanos se rivier, soos Homerus dit noem, die aarde omring soos Marindin dit beskryf, hy het dit "al langs die buitenste rand van die stewiggemaakte skild" geplaas.
Niemand sal weet of die enigmatiese Griekse Homerus die Joodse poesie gelees het nie, dit hoef ook nie, omdat daar in die antieke mondelinge literatuur waarskynlik baie rondloper- en leengoed was.
erat mons ligneus, ad instar incliti montis illius, quem vates Homerus Idaeum cecinit, sublimi[s] instructus fabrica, consitus virectis et vivis arboribus, summo cacumine, de manibus fabri fonte manante, fluvialis aquas eliquans.
Milibus ex tantis unus michi summus Homerus, unus habet quod suspiciam, quod mirer amemque.
propria transtulisse, uti Next, [the second pretense] jumbles Virgilius aliquando de apibus et things together in a motley pereuntibus in proelio seu arrangement, so we would instead figuris hominum deorumque medio believe that Cicero had (not conspectu evanescentibus, eosdem unreasonably) borrowed from his own variis locis commemorat versus, work, as Virgil sometimes recycles quod frequentius facit Homerus.
Die Odussee van Homerus is volgens Corbey en Leerssen (1991:vii) een lang getuienis van die idee dat gasvryheid aan vreemdelinge 'n sentrale merker is van ware positiewe humaniteit, ongeag kulturele of sosiale agtergrond.