Gmina


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Gmina

In Poland, a political subdivision equivalent to a municipality.
References in periodicals archive ?
Skanska, Portman Holdings, Starwood and Gmina Warszawa Centrum are to jointly develop the Westin Warsaw Hotel in Warsaw.
wybr partnera prywatnego, ktry wybuduje instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadw i wsplnie z Gmina utworzy splke celowa do zarzadzania instalacja wybr partnera prywatnego, ktry posiada instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadw i wsplnie z Gmina utworzy splke celowa do zarzadzania instalacja.