Gin

(redirected from Gan)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

Gin

GOST 7.67 Latin three-letter geocode for Guinea. The code is used for transactions to and from Guinean bank accounts and for international shipping to Guinea. As with all GOST 7.67 codes, it is used primarily in Cyrillic alphabets.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Roedd hi'n gan danddaearol gan ganwr anhysbus oedd yn rhoi ias o gynnwrf i berson ifanc.
Flwyddyn ar ol blwyddyn mae brwdfrydedd ac ymrwymiad athrawon a myfyrwyr yn cynyddu gan ddynodi bod mwy o alw am peirianneg yng Nghymru
In his letter, Gan cited the case he filed against Garcia, for which the latter's license to practice was suspended for three months for allegedly failing to give Gan due process when Garcia investigated the case of unethical practice against Gan.
Mae'r weyl hefyd yn cynnwys arddangosfa o hen delynau, ac mae'r trefnwyr yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd thelyn o gyfnod Edward Jones ac Erard yn eu meddiant.
The few crystal defects that eventually grow to the upper surface of the GaN base do so at predictable locations.
Soraa's GaN on GaN LEDs handle more current and emit substantially more light (about ten times) per area of LED wafer material than the conventional approach of depositing GaN layers on cheaper foreign substrates like sapphire, silicon carbide or silicon.
He said Gan returned after about two hours later and "with no apparent reason," shot Aparicio at close range.
Cefnogir y Gymanfa gan Eglwys Annibynnol Gymraeg Radnor Walk, Chelsea, Llundain.
The four authors, Alex Lidow, Michael DeRooij, Johan Strydom and Yanping Ma, are working for EPC, the first company to introduce enhancement mode GaN transistors.
A master supply agreement between e2v, the global leader in the high reliability (hi-rel) semiconductor market, and GaN Systems, the leading manufacturer of gallium nitride power transistors, establishes e2v as the global supplier of GaN Systems 100V and 650V hi-rel GaN transistor products and customer care for the A&D market.
Wedi'r holl ddarllen, y llyfrau Cymraeg sydd ar y rhestr fer eleni yw 'Un Stribedyn Bach' gan Rhys Iorwerth; 'Storm ar Wyneb yr Haul' gan Llyr Gwyn Lewis; a 'Wilia' gan Meic Stephens yn y categori Barddoniaeth.
Wedi'r holl ddarllen, y llyfrau Cymraeg sydd ar y rhestr fer eleni yw "Un Stribedyn Bach" gan Rhys Iorwerth; "Storm ar Wyneb yr Haul" gan Llyr Gwyn Lewis; a "Wilia" gan Meic Stephens yn y categori Barddoniaeth.