BYR


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

BYR

ISO 4217 code for the Belarusian ruble. It was issued in 2000 after an earlier ruble suffered from inflation. While there are periodic discussions of a currency union with Russia, the Belarusian ruble has been pegged to the U.S. dollar since 2008.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
No 27Up/Dn -Hbr, 31Up /Dn-Hbr, 31Up/Dn Local, 31Up/Dn-Th, 31- Sta,56-Sta & T /Table At Ba In Churchgate : Virar Section Under Sse(B) Byr ,Jurisdiction Of Aden(B)Bl Of Mumbai Division.
Dathlu mae''r K''s wedi i''r car gael ei werthu, ond byr hoedlog ydi''r llawenhau wrth i''r arian ddiflannu i dalu dyledion.
I am especially interested in the following farms: in the Nant Carn Valley - Cnwc (Knock), Pen-y-Pant, Rhyswg Fach and Pant Gwyn; in the Gwyddon Valley - Trwyn and Hafod Owen; and in the Medart/ Twmbarlwm areas - Darren farm, Cwm Byr Uchaf and Cwm Byr Isaf.
Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor ar ol cystudd byr o Elan Wen, Llangefni, Ynys Mon, gynt o Trehenlli, Cerrig Ceinwen.
The mobile operators most low-cost package Smart Premier tariff with a monthly price tag of BYR 1.
Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan awdures lln ficro, mae'r dweud yn hynod gynnil, y stori'n symud yn chwim, a byr iawn ydy'r penodau.
Contractor name : AKTIEBOLAGET NORDSTRMS ELEKTRISKA BYR
Yn heddychlon yng ngofal cariadus Hosbis Dewi Sant, Llandudno wedi cyfnod byr o salwch yn 74 oed.
Ennill o g'l i ddim oedd hanes Cymru bryd hynny, a bydd y tim presennol yn benderfynol o sicrhau fod y perfformiad, a chanlyniad y gem heno'n deyrnged deilwng i unigolyn a greodd gymaint o argraff arnyn nhw yn ystod ei gyfnod byr fel rheolwr y tim cenedlaethol.
n Helpu pobl i ddefnyddio'r Gymraegwrth eu gwaith Os ydych angen cyfieithiad byr neu rywun i brawf ddarllen dogfen, mae'r Llinell Gyswllt i'r Gymraeg yn cynnig y wasanaeth yma am ddim.
Roedd y brain wedi sylweddoli mewn byr amser bod y potyn ar gael iddynt hwy hefyd.
Ar nodyn ychydig mwy disglair, wrth feddwl am y Gwarchodlu Cartref, goddefwch i mi ddwyn i atgof amser byr y Gwarchodlu Cartref adeg yr ail ryfel byd.